برخی از مشتریان پکیج سلامتی
 • تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • موسسه خدمات رفاهی کارکنان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
 • رادیو سلامت
 • اداره ی کل آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • آموزش و پرورش شهرستان تهران
 • شرکت ملی نفت ایران
 • شهرداری تهران
 • شهرداری تبریز
 • اداره کل تربیت بدنی استان فارس
 • آتش نشانی شیراز
 • آتش نشانی کرج
 • پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
 • هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی
 • هیئت تکواندو و کونگ فو استان فارس
 • به همراه صدها هموطن ایرانی که در جشنواره های فروش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه رسانه های دیجیتال این محصول را خریداری نموده اند.