معرفی سیستم بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی

سلامتی و تندرستی که در نهايت از آمادگی جسمانی و حرکات درست نشات می گيرد، يکی از مهمترين و حياتی ترين مسائل زندگي بشر بوده و هست. آموزش، اطلاع رسانی و تشويق در اين جهت  يک امر بديهي بوده و نياز به آن در جهت افزايش آگاهی پزشکي -  ورزشي عموم پيش از پيش احساس می گردد. در اين ميان تفهيم مناسب موضوع با استفاده از حرکات شماتيک و کاربردی نمودن فرمول های پيچيده در حوزه علوم تربيت بدنی، امری است که، بی شک فقط از طريق فناورهای نوين قابل دسترسی است و بنظر می رسد، بهترين و جامعترين نحوه آموزش و اطلاع رسانی باشد و قدم نهادن در اين حوزه بدون ترديد، اساسی ترين گامی است که در قلمرو ورزش می توان برداشت.  بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی، مهمترين مقوله ای است که، در اين مجال به بررسی آن پرداخته می شود و مفاهيم مختلفی در تعريف آن آمده است " شايد اين سوال برای برخی پيش بيايد که در مرجعی ورزشی، جايگاه بررسی اطلاعات پزشکی و بیو مکانیک چه می تواند باشد. در پاسخ می توان گفت: امروزه باور کارشناسان بر اين است که، شناخت کافی از آناتومی و سيستم های بدن و نحوه عملکردشان، امکان موفقيت در امر ورزش را افزايش می دهد. پس در اين مجال، بررسی بیومکانیک و حرکات اصلاحی توام با شناخت از بدن ضروری به نظر می رسد. اميد است مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد.

                                                                                                     شرکت تعاونی دانش بنیان  4078 فناوران سلامت آلما

محققان براين باورند که وضعيت نامطلوب بدنی موجب عدم کارائی بدن و عدم آمادگی و تناسب عمل ارگان های آن می گردد. از اين روست که بخش مهمی از اهداف علمی و عملی تربيت بدنی و ورزش, مبتنی بر آموزش های حرکتی پايه و انجام تمرين های اصلاحی برای دستيابی به يک وضعيت بدنی مطلوب بوده است. تمرين های بدنی هنگامی از کارائی برخوردار است که منظم, لذت بخش و در عين حال متناسب با سن و قابليتهای فرد باشد.

 هدف از اجرای اين بخش نيز بررسی ضعفها و ناهنجاريهای اکتسابی دستگاه استخوانی, عضلانی و مفصلی افراد جامعه است اختلالات و ناهنجاريهايی که هنوز آن قدر شدت نيافته اند. برای فرد مبتلا مشکلات جدی ايجاد کرده و او را به دست جراح ارتوپد بسپارند يا او را ناگزير به استفاده از وسايل کمکی و انواع و پروتزها نمايند و عنوان بيمار به فرد اطلاق گردد. بنابراين, امکان بهبود و اصلاح از طريق حرکات اصلاحی و ورزشهای درمانی وجود دارد. همچنين به دليل گسترش ورزش حرفه ای و آماده سازی های طاقت فرسای ورزشکاران در طول تمرينها و مسابقات, تغييرات نامطلوب اسکلتی اين افراد و به عبارتی, پديدة « سازگاريهای نامناسب عضلانی – اسکلتی» ورزشکاران, مورد مطالعه ويژه شاخه حرکات اصلاحی و درمانی قرار می گيرد.

وهمچنین موضوع مربوط به مهندسی ورزشی یکی ازمهمترین مفاهیم در علم ورزش در راستای افزایش عملکرد ورزشی در یک یاچند مهارت خاص می باشد، که با پردازش تصویر درموقعیت های خاص حرکتی قابل آنالیز وبهره برداری کاربردی می باشد.

موضوع فوق العاده مهم و اساسی که در تحقیقات علمی و عملی جهت تجزیه و تحلیل سیستم مشاهده گردید ، بحث خروجی های تخصصی که از آنالیز اطلاعات ورودی از طرف نیروسنج و آمارگیری و آنالیز تصویر برداریهای انجام گرفته و گرافهای مربوطه می باشد که در واقع موضوع آموزشی را به مراتب هم در موارد موجود کشور و نیز در خارج از کشور پیچیده نموده و جهت بهره برداری از چنین سیستمی نیاز به تحلیل متخصص در این حوزه  است  و به دلیل عدم تخصص متخصصین حوزه ورزشی در مباحث مهندسی و بالعکس استقبال و استفاده از سیستم فعلی بسیار به کندی پیش رفته و در واقع تمامی فعالیتهای انجام گرفته در انحصار گروهی خاص از متخصصین بوده و این فعالیتها بصورت تسهیل شده در اختیار مربیان تخصصی ورزشی و همچنین ورزشکاران حرفه ای و آماتور قرار نمی گیرد.

نقطه ضعف سیستم فعلی در جهت آموزشی بر اساس دستاوردهای اولیه و ایده محوری این طرح از طرف متخصصن این مجموعه بدین ترتیب مرتفع گردیده بود که موضوع شبیه سازی و آموزشی حرکت از طریق انیمیشن مطرح گردید که در واقع کارکتری مجازی از آناتومی واقعی ساخته شده و آنالیز اطلاعات موجود و آموزش های لازم جهت نیل به هدف از طریق این کاراکتر انجام پذیرد.

بخش نرم افزاری سیستم بیومکانیک مهارت ورزشی و حرکات اصلاحی، از ده قسمت مختلف تشکیل یافته است، هر قسمت نرم افزار، کاربردی خاص و در راستای رسیدن به اهداف آنالیز داده های ورودی و ارائه اطلاعات تکمیلی به کاربران سیستم طراحی شده اند. هدف نهائی از بارگذاری اطلاعات برروی نرم افزار، آنالیز دیجیتالی و برآورد برآیند نیروها در زمانهای مختلف و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب می باشد

در مرحله اول می توان فایل تصویری را از طریق پورت USB و اجرا کردن نرم افزار برروی سیستم بصورت آنالیز دریافت نموده و یا اینکه فیلم مربوطه را در فرمت دلخواه ذخیره و بعداً بارگذاری انجام می گیرد. تنظیمات پخش فیلم ها در این قسمت قابل انجام بوده اما تنظیمات و مشخصات دوربین در مورد تصویربرداریهای خاص بایستی مورد توجه قرار داشته باشد.

هر فریم از فیلم مربوطه، قابل نشانه گذاری، ذخیره و بارگذاری مجزا می باشد.

ترسیم خطوط و اشکال خاص، فلش، صفحه شطرنجی و...را میتوان برروی فیلم یا فریم مربوطه انجام داد این خطوط و اشکال هم در درک مفاهیم کلی و همچنین آنالیز اطلاعات در بخشهای دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ترسیم زوایا نیز می تواند انجام گیرد که طبیعتاً داشتن اطلاعات لحظه به لحظه زوایای مختلف در حرکتهای خاص در آنالیز دیجیتالی و حرکات مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کاربران سیستم میتوانند تمامی موارد را در قالب یک گزارش خاص در فرمتهای دلخواه ذخیره و در زمانهای مختلف استفاده نمایند.

مهمترین و اصلی ترین بخش نرم افزار، دیجیتال سازی اطلاعات ورودی است، یعنی در واقع فیلم بارگذاری شده در این قسمت آنالیز شده و اطلاعات دقیقتری را ارائه می دهد

با توجه به اینکه فیلم ها و آناتومی های مورد نظر دارای مارکر در قسمتهای مختلف مرتبط با حرکت می باشند. طبیعتاً شناسائی این مارکرها اتصال و آنالیز یالهای مابین مارکرهای موجود، آنالیز لحظه به لحظه محلهای قرار گیری مارکرها و در نهایت ارائه نمودار های مسافتی، سرعتی و شتاب و ارسال اطلاعات خام به بخش های مختلف جهت ردیابی فریمهای مختلف و شبیه سازی روی آناتومی مجازی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

تغییرات مختلف روی فیلم ها و یا پنجره های نرم افزار و تنظیمات خاص می تواند از طریق بخش تنظیمات سیستم انجام گرفته و همچنین مدیریت دوربینهای مختلف نیز از کاربردهای دیگر نرم افزار به ویژه در سیستم های چند دوربینه می باشد. مخلوط کردن و یا روی هم گذاشتن و یا آنالیز کردن با هدف اصلاح حرکتی از دیگر بخشهای نرم افزار می باشد.